TRUSTworld cung cấp đa dạng các phương thức thanh toán hỗ trợ merchant và người dùng

Thanh toán với công nghệ NFC
Thanh toán qua SMS
Thanh toán với các máy mPOS